Menu
Sepetim

Teslimat & İade

 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket edileceği ve müşteri memnuniyeti odaklı olunacağını phytocenter.com.tr iyi niyet kurallarına bağlılık esaslı olarak taahhüt eder.

İade ve/veya değişim koşulları:

Yöntem

Phytocenter.com.tr’den satın alınan ürünün, müşteriye teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde  phytocenter.com.tr içeriğinde bulunan Hesabım/İade sayfasından talep edilmesi gereklidir.

Ürünün Durumuna Dair

İade ve değişim yahut sair seçimlik hakların kullanılabilmesi için firmamızca gönderilen ürünlerin varsa hava sızdırmaz folyosunun ve/veya kapak kilidinin ve/veya şirinkin vb. koruyucu ambalajının kesinlikle üzerinde bulunuyor ve ürünün hiçbir şekilde kullanılmamış ve/veya tahrip edilmemiş olması, ürünlerin içeriğinden herhangi bir kısmının yahut parçasının ya da tanıtıcı doküman veya bilgi/garanti/sertifika gibi basılı evrakların tam olarak iade edilmiş olması ve varsa bunlar haricinde ürünün sunumuna dair ambalaj ve benzeri malzemelerin tam ve eksiksiz olarak kullanım amacına uygun ve tekrardan paketlemeye mani olmayacak şekilde bütünlüğünü ve formunu korur halde iade edilmesi zorunludur. Bu hususları sağlanmaması halinde müşteri tarafından iade yahut değişim hakkında feragat edildiği kabul ve taahhüt edilir.

Süreler Ve Ücretin İadesi

6502 sayılı kanunun 48’inci maddesi ve Mesafeli Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca tüketici iade/değişim hakkını kullandığına ilişkin beyanının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerinde iadeye/değişime mevzu malın firmaya ulaşacağını kabul ve taahhüt eder. Firma da mevzu malın kendisine ulaşmasından itibaren 14 gün içinde, iade koşulları sağlanması halinde bütün bedelleri geri ödemekle yükümlüdür. 14 günü aşan iade talepleri için veya süresinde malın gönderimi yapılmaz ise müşteri herhangi bir talepte bulunamaz ve buna dair talepleri hakkında herhangi bir işlem gerçekleştirilmez. İade talebi haklı veya makul değil ise yahut müşterinin kusurundan kaynaklanıyor ise bu halde malın kendisine ve geri iadesi sebebiyle ortaya çıkacak kargo/gönderim ücretlerinden müşteri sorumlu olup söz konusu bedel iadesi üzerinden bu masraflar kesileceğini müşteri kabul ve taahhüt eder.


Cayma Hakkının Kullanımına Dair:

Süre Ve Yöntem

6502 sayılı kanunun 48’inci maddesi ve Mesafeli Satış Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi uyarınca sipariş oluşturulma zamanından başlayarak en geç ürün tesliminden itibaren 14 gün içerinde cayma hakkı kullanılabilir. Bu süre sonra cayma hakkı talep edilemez. Cayma hakkının kullanılacağının Hesabım/İade sayfasından  talep edilmesi gereklidir.

Ürünün Durumuna Dair

Cayma hakkının kullanılabilmesi için kendisine gönderilen ürünlerin varsa hava sızdırmaz folyosunun ve/veya kapak kilidinin ve/veya şirinkin vb. koruyucu ambalajının kesinlikle üzerinde bulunuyor ve ürünün hiçbir şekilde kullanılmamış ve/veya tahrip edilmemiş olması, ürünlerin içeriğinden herhangi bir kısmının yahut parçasının ya da tanıtıcı doküman veya bilgi/garanti/sertifika gibi basılı evrakların tam olarak iade edilmiş olması ve varsa bunlar haricinde ürünün sunumuna dair ambalaj ve benzeri malzemelerin tam ve eksiksiz olarak kullanım amacına uygun olarak ve tekrardan paketlemeye mani olmayacak şekilde bütünlüğünü ve formunu korur halde iade edilmesi zorunludur. Bu hususları sağlanmaması halinde cayma hakkında feragat edildiği kabul ve taahhüt edilir.

Ücretin İadesine Dair

Cayma hakkının firmamıza yöneltilmesinden itibaren 10 gün içerisinde firmamıza caymaya konu edinilen ürün teslim edilmiş olmalı aksi halde cayma hakkının kullanımından feragat edildiği müşterice kabul olunur. Ürünün firmamıza ulaşmasından itibaren en çok 14 iş günü içerinde müşteriye ücreti iade olunur.